Lekeplasskontroll - Sikrer trygge lekeopplevelser for barn
Når barn løper ut for å leke, er det en forventning blant foreldre og foresatte at lekeplassen de skal boltre seg på er trygg. Lekeplasser er utformet for å stimulere barns fysiske og kreative utvikling, samtidig som de skal være et sikkert sted for utfoldelse. Den viktige jobben med å sikre at lekeapparater og områder for barns lek møter sikkerhetsstandarder, er kjent som lekeplasskontroll....